ศักดา พัทธสีมา : : อยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม :