วงเก๋าซึม X ธันวา เก๋าซึม : : เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตาย :