ลำเพลิน วงศกร X ลำไย ไหทองคำ : : สบตาได้แค่ในเฟซ :