ยิ่งยง ยอดบัวงาม : Ost.โก๊ะ 8 ตะลุยแดนมหัศจรรย์ : รักนะ โก๊ะ โก๊ะ :