มินตรา น่านเจ้า Feat. : : ท้าวแสนปม (เกี้ยว) นางอุษา :