มาลีวัลย์ เจมีนา : Ost.ด้ายแดง : เพราะฉันคนเดียว :