มนต์แคน แก่นคูน ตรี ชัยณรงค์ เบียร์ พร้อมพงษ์ : : กลิ่นลาบที่สีลม :