พรศักดิ์ ส่องแสง : เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ : เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ :