พจน์ สายอินดี้ X กล้าชัย ไทหนองคาย : : ความสัมพันธ์บ่ทันตั้ง :