ปืน ติณภพ เปอร์ อภินันท์ ฟลุ๊ค ณัฐวุฒิ : : เธอน่ารัก :