ปลาทอง KPN : KPN AWARD 2 gether : รักจนมองไม่เห็นตัวเอง :