ปราโมทย์ วิเลปะนะ : : แค่คนอีกคน_(Acoustic_Version) :