บูรณ์ The Star 9 : The Star 9 ค้นฟ้าคว้าดาวปีเก้า : ภาพที่ดูดีกว่าเดิม :