บี พีระพัฒน์ : Medium Rare : น้ำหยดเดียว : Warner Music