นัท AF4 : 361 องศา ณัฐ ศักดาทร : ดับไฟด้วยน้ำมัน :