นัท มีเรีย : Ost.คือหัตถาครองพิภพ : ด้วยมือของเธอ :