ทรงไทย : ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น : แล้วมันจะผ่านไป :