ต่าย อรทัย : ลูกทุ่งกีตาร์หวาน : ตัวช่วยที่บ่ได้เชิญ :