ต่าย อรทัย : ตามฮอยอีสาน ชุดที่ ๑ : แอบคอย : Grammy