ตุ้ย AF3 : Ost . ดอกอ้อ สายขวัญ : ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ :