ตาต้าร์ กรรณิการ์ พอดีม่วน : : ขิว(ฉุน หมั่นไส้) :