ดวงดาว เดียวดาย : : ใครบางคนหายไปในฤดูฝน และไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาว :