ก้านตอง ทุ่งเงิน : : ในความคึดฮอดมีแต่อ้ายผู้เดียว :