ก้อง ห้วยไร่ Feat.อนุวัต เฟื่องทองแดง, ดาว ขำมิน : : พอเพียงเยี่ยงพ่อ :