คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou

คอร์ด Won t Cry Jay Chou | คอร์ดเพลง Won t Cry Jay Chou | คอร์ดกีต้าร์ Won t Cry Jay Chou | เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou

Jay Chou : : Won t Cry :


คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : แทป กลอง : แทป คีย์บอร์ด : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
Méiyǒule liánluò hòulái de shēnghuó
Wǒ dū shì tīng biérén shuō
Shuō nǐ zěnmeliǎo shuō nǐ zěnmeguò
Fàng bùxià de rén shì wǒ
Rén duō de shíhòu jiù dài zài jiǎoluò
Jiù pà biérén wèn qǐ wǒ
Nǐmen zěnmeliǎo nǐ dīzhe tóu
Hùzhe wǒ lián bàoyuàn dōu méiyǒu

Diànhuà kāishǐ duǒ cóng bùduì wǒ shuō
Bù xíguàn yīgè rén shēnghuó
Líkāi wǒ yǐhòu yào wǒ hǎohǎoguò
Pà dǎrǎo xiǎng zìyóu de wǒ
Dōu zhège shíhòu nǐ hái zàiyìzhe
Biérén shì zěnme zěnme kàn wǒ de
Pīnmìng jiěshìzhe bùshì wǒ de cuò shì nǐ yào zǒu

Yǎnkànzhe nǐ nánguò wǎnliú de huà què méiyǒu shuō
Nǐ huì wéixiào fàngshǒu shuō hǎobù kū ràng wǒ zǒu

Diànhuà kāishǐ duǒ cóng bùduì wǒ shuō
Bù xíguàn yīgè rén shēnghuó
Líkāi wǒ yǐhòu yào wǒ hǎohǎoguò
Pà dǎrǎo xiǎng zìyóu de wǒ
Dōu zhège shíhòu nǐ hái zàiyìzhe
Biérén shì zěnme zěnme kàn wǒ de
Pīnmìng jiěshìzhe bùshì wǒ de cuò shì nǐ yào zǒu

Yǎnkànzhe nǐ nánguò wǎnliú de huà què méiyǒu shuō
Nǐ huì wéixiào fàngshǒu shuō hǎobù kū ràng wǒ zǒu

Nǐ shénme dōu méiyǒu què hái wèi wǒ de mèng jiāyóu
Xīnténgguòle duōjiǔ
Guò le duō jiǔ
Hái zài zhǎo lǐyóu děng wǒ


คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง Jay Chou

คอร์ด Won t Cry Jay Chou | คอร์ดเพลง Won t Cry Jay Chou | คอร์ดกีต้าร์ Won t Cry Jay Chou | เนื้อเพลง Won t Cry Jay Chou

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.