คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง Love Song Sara Bareilles

คอร์ด Love Song Sara Bareilles | คอร์ดเพลง Love Song Sara Bareilles | คอร์ดกีต้าร์ Love Song Sara Bareilles | เนื้อเพลง Love Song Sara Bareilles

Sara Bareilles : : Love Song :


คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : แทป กลอง : แทป คีย์บอร์ด : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด

Head under water
And they tell me to breathe easy for a while
The breathing gets harder, even I know that
Made room for me
It's too soon to see
If I'm happy in your hands
I'm unusually hard to hold on to

Blank stares at blank pages
No easy way to say this
You mean well, but you make this hard on me

I'm not gonna write you a love song
'Cause you asked for it
'Cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'Cause you tell me it's make or break in this
If you're on your way
I'm not gonna write you to stay
If all you have is leaving
I'mma need a better reason
To write you a love song today, today

I learned the hard way
That they all say things you wanna hear
And my heavy heart sinks deep down under you and your twisted words,
Your help just hurts
You are not what I thought you were
Hello to high and dry

Convinced me to please you
Made me think that I need this too
I'm trying to let you hear me as I am

I'm not gonna write you a love song
'Cause you asked for it
'Cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'Cause you tell me it's make or break in this
If you're on your way
I'm not gonna write you to stay
If all you have is leaving
I'mma need a better reason
To write you a love song today

Promise me, you'll leave the light on
To help me see with daylight my guide gone
'Cause I believe there's a way you can love me
Because I say

I won't write you a love song
'Cause you asked for it
'Cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'Cause you tell me it's make or break in this

Is that why you wanted a love song?
'Cause you asked for it
'Cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'Cause you tell me it's make or break in this
If you're on your way
I'm not gonna write you to stay
If your heart is nowhere in it
I don't want it for a minute
Babe, I'll walk the seven seas
When I believe that there's a reason
To write you a love song today, today