คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG

คอร์ด WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG | คอร์ดเพลง WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG | คอร์ดกีต้าร์ WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG | เนื้อเพลง WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG

DA ZHUANG : : WO MEN BU YI YANG :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : แทป กลอง : แทป คีย์บอร์ด : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
Zhè me duō nián de xiōng dì
Yǒu shuí bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ
Tài duō tài duō bù róng yì
Mó píng le suì yuè hé pí qì
Shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù
Zhè shēn hòu bú sàn de yán xí
Zhǐ yīn wèi wǒ men hái zài
Xīn liú zài yuán dì

Zhāng kāi shǒu xū yào duō dà de yǒng qì
Zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ
Gèng nǔ lì zhǐ wèi le wǒ men xiǎng yào de míng tiān
Hǎo hǎo de zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī

Wǒ men bù yī yàng
Měi gèrén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
Wǒ men zài zhè lǐ
Zài zhè lǐ děng nǐ

Wǒ men bù yī yàng
Suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
Wǒ men dōu xī wàng
Lái shēng huán néng xiāng yù

Zhè me duō nián de xiōng dì
Yǒu shuí bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ
Tài duō tài duō bù róng yì
Mó píng le suì yuè hé pí qì
Shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù
Zhè shēn hòu bú sàn de yán xí
Zhǐ yīn wèi wǒ men hái zài
Xīn liú zài yuán dì

Zhāng kāi shǒu xū yào duō dà de yǒng qì
Zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ
Gèng nǔ lì zhǐ wèi le wǒ men xiǎng yào de míng tiān
Hǎo hǎo de zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī

Wǒ men bù yī yàng
Měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
Wǒ men zài zhè lǐ
Zài zhè lǐ děng nǐ

Wǒ men bù yī yàng
Suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
Wǒ men dōu xī wàng
Lái shēng huán néng xiāng yù

Wǒ men bù yī yàng
Měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
Wǒ men zài zhè lǐ
Zài zhè lǐ děng nǐ

Wǒ men bù yī yàng
Suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
Wǒ men dōu xī wàng
Lái shēng huán néng xiāng yù

Wǒ men bù yī yàng
Suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
Wǒ men dōu xī wàng
Lái shēng huán néng xiāng yù
Wǒ men dōu xī wàng
Lái shēng huán néng xiāng yù
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง DA ZHUANG

คอร์ด WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG | คอร์ดเพลง WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG | คอร์ดกีต้าร์ WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG | เนื้อเพลง WO MEN BU YI YANG DA ZHUANG

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.