คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง In the Summertime mungo jerry

คอร์ด In the Summertime mungo jerry | คอร์ดเพลง In the Summertime mungo jerry | คอร์ดกีต้าร์ In the Summertime mungo jerry | เนื้อเพลง In the Summertime mungo jerry

mungo jerry : : In the Summertime :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh
In the summertime when the weather is hot
You can stretch right up and touch the sky
When the weather's fine
You got women, you got women on your mind
Have a drink, have a drive
Go out and see what you can find
If her daddy's rich take her out for a meal
If her daddy's poor just do what you feel
Speed along the lane
Do a turn or return the twenty-five
When the sun goes down
You can make it, make it good and really fine
We're not bad people
We're not dirty, we're not mean
We love everybody but we do as we please
When the weather's fine
We go fishin' or go swimmin' in the sea
We're always happy
Life's for livin' yeah, that's our philosophy
Sing along with us
Dee dee dee-dee dee
Dah dah dah-dah dah
Yeah we're hap-happy
Dah dah-dah
Dee-dah-do dee-dah-do dah-do-dah
Dah-do-dah-dah-dah
Dah-dah-dah do-dah-dah
Alright ah
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh
When the winter's here, yeah it's party time
Bring your bottle, wear your bright clothes
It'll soon be summertime
And we'll sing again
We'll go drivin' or maybe we'll settle down
If she's rich, if she's nice
Bring your friends and we'll all go into town
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, chh chh-chh
In the summertime when the weather is hot
You can stretch right up and touch the sky
When the weather's fine
You got women, you got women on your mind
Have a drink, have a drive
Go out and see what you can find
If her daddy's rich take her out for a meal
If her daddy's poor just do what you feel
Speed along the lane
Do a turn or return the twenty-five
When the sun goes down
You can make it, make it good and really fine
We're not bad people
We're not dirty, we're not mean
We love everybody but we do as we please
When the weather's fine
We go fishin' or go swimmin' in the sea
We're always happy
Life's for livin' yeah, that's our philosophy
Sing along with us
Dee dee dee-dee dee
Dah dah dah-dah dah
Yeah we're hap-happy
Dah dah-dah
Dee-dah-do dee-dah-do dah-do-dah
Dah-do-dah-dah-dah
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง mungo jerry
Lady Rose In the Summertime

คอร์ด In the Summertime mungo jerry | คอร์ดเพลง In the Summertime mungo jerry | คอร์ดกีต้าร์ In the Summertime mungo jerry | เนื้อเพลง In the Summertime mungo jerry

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.