คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล OST.แปลรักฉันด้วยใจเธอ

คอร์ด หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล | คอร์ดเพลง หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล | คอร์ดกีต้าร์ หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล | เนื้อเพลง หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล

ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล : OST.แปลรักฉันด้วยใจเธอ : หรูเหอ (Skyline) :


คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : แทป กลอง : แทป คีย์บอร์ด : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
เสย์ เหนิง ยวู่ จือ อ้าย เตอะ ฮวาชี จ้าน ฟ่าง สือ หวอ หนา เหย่ ปู๋ ชวู่
ฮวา คาย อี๋ ซุ่น จี-เยน เว่ อ้าย เฉินจุ้ย อี๋ ซื่อ จี-เยน
หนี่ ต้าน สย่าว ฉยาว ปี-เยน เตอะ ท่าน ซี ชู ชื่อ ยวู่ จี้-เย่น สือ เตอะ ซินจี้
เริ่น หว่าง ซื่อ ชวู่ หรู เยียน ยวู่ เจี้ยน หนี่ อี่ ซื่อ หยง เยวี่ยน

ซานเหมิง ห่ายซื่อ หนี่ เซิน หรู ซา ฉง จื่อ จี-เยน หลิว ชวู่
เทียน รั่ว โหย่ว อี้ เว่ย เหอ ซี-ยาง ยวู่ เชวี่ย ลิ่นซี ซี-ยาง จวู่

* ว่านหลี่ ถยาว ถยาว จี-ยาง สุ่ย เว่ เฉิง เหนิง ป๋า หวอ จู่ หลาน
ว่านหลี่ เผิงพ่าย จี-ยาง ซาน จื่อ ซวู หว่อ จว่าน เนี่ยน อี้ ส่าน
ว่านหลี่ กวางยิน หว่อ กุย ซิน ซื่อ เจี้ยน หว่านหลี่ ซิงเหอ มิ่งยวิ่น อู้หว่อ
ปู๋เริ่นซู กาย หรูเหอ หรูเหอ

เฉินจิง โจว่จิ้น อ้าย เตอะ ฉวาน ซวอ ทา ซวอ เจินอ้าย ปู๋ ฮู่-เอ้ ชวอ กวอ
ทา จงจิว ฮู่-เอ้ หู-เอ๋ หลาย ก้าวซู่ หนี่ ทา หาย อ้าย เจอะ

หราน เอ๋อร์ หว่อ เตอะ กู้ ซื่อ เหย สวู่ จ้าย ลิ่ง อี๋ ปู้ ฉวาน ซวอ
หนู่ ลี่ เยวี่ย ตวอ ทา เตอะ โสว่ เชวี่ย หลี หว่อ เกิ้ง เยวี่ยน เลอ

( * )

** ว่านหลี่ ถยาว ถยาว จี-ยาง สุ่ย เว่ เฉิง เหนิง ป๋า หวอ จู่ หลาน
ว่านหลี่ เผิงพ่าย จี-ยาง ซาน จื่อ ซวู หว่อ จว่าน เนี่ยน อี้ ส่าน
ว่านหลี่ กวางยิน หว่อ กุย ซิน ซื่อ เจี้ยน หว่านหลี่ ซิงเหอ มิ่งยวิ่น อู้หว่อ
ปู๋เริ่นซู กาย หรูเหอ (หรูเหอ)

( ** )


คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล

คอร์ด หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล | คอร์ดเพลง หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล | คอร์ดกีต้าร์ หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล | เนื้อเพลง หรูเหอ (Skyline) ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.