คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง What A Wonderful Life Wayne

คอร์ด What A Wonderful Life Wayne | คอร์ดเพลง What A Wonderful Life Wayne | คอร์ดกีต้าร์ What A Wonderful Life Wayne | เนื้อเพลง What A Wonderful Life Wayne

Wayne : : What A Wonderful Life :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
It's a wonderful life This life I'm livin' What a wonderful life, days with a life of ease, oh-ho-
oh Well, I've got no job to worry me No big bad boss to hurry me It's a wonderful life life's 
good to me
It's a wonderful road This road I'm travelin' It's a wonderful road headin' beyond the hills, 
oh-ho-oh Oh it may go straight or it may detour But one thing that I know for sure 
 
It's a wonderful life, life's good to me    
* Don't know where I'm goin' Don't care where I'm goin' Like the four winds are blowin' I 
go on Laughin' the day away, lovin the night away Till the moon is gone
** It's a wonderful life This life I'm livin' What a wonderful life Livin' the life I love, oh 
yeah Well I've got neighbors, I've got friends
Just about anywhere the rainbow ends It's a wonderful life, life's good to me
( * / ** )
What a wonderful life, life's good to me, yeah Crazy life, life's good to me Oh what a life
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง Wayne
What A Wonderful Life

คอร์ด What A Wonderful Life Wayne | คอร์ดเพลง What A Wonderful Life Wayne | คอร์ดกีต้าร์ What A Wonderful Life Wayne | เนื้อเพลง What A Wonderful Life Wayne

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.