คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง My Sweet Lord George Harrison

คอร์ด My Sweet Lord George Harrison | คอร์ดเพลง My Sweet Lord George Harrison | คอร์ดกีต้าร์ My Sweet Lord George Harrison | เนื้อเพลง My Sweet Lord George Harrison

George Harrison : : My Sweet Lord :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
My sweet lord Hm, my lord Hm, my lord      I really want to see you  Really want to be with 
you   Really want to see you lord But it takes so long, my lord    My sweet lord  Hm, my lord
Hm, my lord
I really want to know you Really want to go with you Really want to show you lord
That it wont take long, my lord (hallelujah) My sweet lord (hallelujah) Hm, my lord 
(hallelujah) My sweet lord (hallelujah)
I really want to see you Really want to see you Really want to see you, lord Really want to 
see you, lord But it takes so long, my lord (hallelujah) 
My sweet lord (hallelujah) Hm, my lord (hallelujah) My, my, my lord (hallelujah)
I really want to know you (hallelujah) Really want to go with you (hallelujah) Really want to 
show you lord (aaah) That it wont take long, my lord (hallelujah) Hmm (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah) My, my, lord (hallelujah)
 
Hm, my lord (hare krishna) My, my, my lord (hare krishna) Oh hm, my sweet lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)
Now, I really want to see you (hare rama) Really want to be with you (hare rama) 
Really want to see you lord (aaah) But it takes so long, my lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah) My, my, my lord (hare krishna) My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna) My lord (hare hare) Hm, hm (gurur brahma) Hm, hm (gurur 
vishnu) Hm, hm (gurur devo) Hm, hm (maheshwara) My sweet lord (gurur sakshaat)
My sweet lord (parabrahma) My, my, my lord (tasmayi shree)
My, my, my, my lord (guruve namah) My sweet lord (hare rama)
(hare krishna) My sweet lord (hare krishna) My sweet lord (krishna krishna) My lord (hare hare)
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง George Harrison
What Is Life My Sweet Lord

คอร์ด My Sweet Lord George Harrison | คอร์ดเพลง My Sweet Lord George Harrison | คอร์ดกีต้าร์ My Sweet Lord George Harrison | เนื้อเพลง My Sweet Lord George Harrison

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.