คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang

คอร์ด Look Only At Me TaeYang | คอร์ดเพลง Look Only At Me TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Look Only At Me TaeYang | เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang

TaeYang : : Look Only At Me :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน 
ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You’re the love of my life 
คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก 
โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก 
 
คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน 
อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก 
กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก 
แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน 
 
คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ 
โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ 
 
[Hook] 
แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby 
นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady 
คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด 
ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา 
จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา 
 
[Verse2] 
โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก 
นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก 
นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก 
ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล 
 
นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน 
แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน 
กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก 
นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน 
 
นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ 
โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ 
 
[Hook] 
แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby 
นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady 
คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด 
ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา 
จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา 
 
[Bridge] 
แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา 
นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก 
อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby 
นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร 
อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล 
จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา 
 
[Hook] 
แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby 
นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady 
คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด 
ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา 
จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา 
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง TaeYang
Wedding Dress Eyes, Nose, Lips Look Only At Me I Need A Girl

คอร์ด Look Only At Me TaeYang | คอร์ดเพลง Look Only At Me TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Look Only At Me TaeYang | เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.