คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง How am I supposed to live without you Michael Bolton

คอร์ด How am I supposed to live without you Michael Bolton | คอร์ดเพลง How am I supposed to live without you Michael Bolton | คอร์ดกีต้าร์ How am I supposed to live without you Michael Bolton | เนื้อเพลง How am I supposed to live without you Michael Bolton

Michael Bolton : : How am I supposed to live without you :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
I could hardly believe it
When I heard the news today
I had to come and get it straight from you
They said you were leavin'
Someone's swept your heart away
From the look upon your face, I see it's true
So tell me all about it, tell me 'bout the
plans you're makin'
Then tell me one thing more before I go
 
[Chorus:]
Tell me how am I supposed to live without you
Now that I've been lovin' you so long
How am I supposed to live without you
How am I supposed to carry on
When all that I've been livin' for is gone
 
I didn't come here for cryin'
Didn't come here to break down
It's just a dream of mine is coming to an end
And how can I blame you
When I build my world around
The hope that one day we'd be so much
more than friends
And I don't wanna know the price I'm
gonna pay for dreaming
When even now it's more than I can take
 
[Chorus]
 
[Bridge]
And I don't wanna face the price I'm
gonna pay for dreaming
Now that your dream has come true
 
[Chorus]
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง Michael Bolton
How am I supposed to live without you When a man loves a woman

คอร์ด How am I supposed to live without you Michael Bolton | คอร์ดเพลง How am I supposed to live without you Michael Bolton | คอร์ดกีต้าร์ How am I supposed to live without you Michael Bolton | เนื้อเพลง How am I supposed to live without you Michael Bolton

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.