คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว

คอร์ด ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดกีต้าร์ ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว

หลิว เต๋อ หัว : : ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
หยวี่ ห่อ หมิ่น โตย เฉิ่ง ยัด ฮี โจว กว่อ เตย หยัด จี๋
 
ฮิน โจย สิน ฮา หงอ โตก หั่ง หยวี่ หอ เยิ้ง ซั้ม เซ็ง ยัด ยัด โกง เหล่ย จี
 
ฉ่ง โหล่ย โหม่ว หยั่น เหม่ง ปา หงอ เหว่ย ยัด เลย คับ หงอ โหว หยัด จี๋
 
เหยา เลย เหยา หง่อ เหยา เฉ่ง เหยา ซั่ง เยา เสย เยา ยี
 
ตอ สิว ฟ่ง ปอ โตว หยวิ่น โฉง จี๋ ยัน เปย ฉี ปั้ด เส เต็ก หมุก โกวง
 
เยา เลย เยา งอ เหยา เฉ่ง เยา ที้น เยา โฮ้ย เยา เต่
 
ปั้ด ขอ ไช้ ชา จ๋ง เยา ที้น อี โฉ่ย จั๊น เส็ก เซิง จวี เต๊ง หยัด จี๋
 
โต่ว ปิด หว่า เหย่ เหม่ย ต๊อ โก๋ง จี เพ้า โตย จี กอ เซิง ซัม เต ห่น จี๋
 
*** ฉั่น ฉั่น โซย หลิว โส่ย ฟั่น งัม กั้ม ซั่ง เต หยัด จี๋
 
หวก เจอ ตัน ซี หมุก เลง หวั่น โฉย เหมง ปั้ด ซัง เส จี กัม เต อี่ ซี
 
เฉ่ง นง หวั่น ฉวิ่น เหม่ง ปัด หลิว โฉ่ย กั๊ม ซัม เปย เสิ่ง หนู ตก อี
 
เยา เลย เยา หงอ เหยา เฉ่ง เยา ที้น เยา โหย เยา เต
 
ต๊ง ที้น ยัด เฮ้ย ปั้ด จี่ จี๊ ฟั้น โฮย ฟง จี กัน ปุ๋น ซัม เก็ก จี๊
 
เยา เลย เยา งอ เหยา เฉ่ง เยา ซั่ง เยา เส เยา ยี
 
จี เซิง ไก เส็ก โตง งอ ปั้ด จี หยวี่ กั๊ม เสิง เค โส่ว โก๊ง โส่ย จี
 
เซ็ง ฮา โจย โหม่ว เกา ซั้ง เหยง กั๊ม จี๋ ต้าด ชีน ยี เซิง ซัม เต โก่ย จี
 
>>>เส่ง ฮา โจย โหม่ว เกา ซั้ง เหยง กั๊ม จี๋ ต้าด ชีน ยี เซิง ซัม เต โก่ย จี
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง หลิว เต๋อ หัว
ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ 2 ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ

คอร์ด ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดกีต้าร์ ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.